<< voor Nederlands scroll naar beneden >>

FINDING YOUR PURPOSE IN LIFE

Do you want to understand more about yourself and life? Deepen your spirituality and live a fulfilling life? And thereby contribute to this world? Then this your invitation.

This course is an inner journey where we explore who we are, deepen the connection with our inner voice, and gain clarity about the life purpose we’ve chosen.

-We study yoga and mystical philosophy to gain insight in what energy type you are.

-More clarity about your spiritual path and the choices you make to live in connection with your true self.

-Rediscover your talents.

-Recognize your karma and core beliefs. Letting go what’s not resonating and focussing on what’s important.

-Energy exercises, yoga, breathing techniques, meditation and trance journeys.

-Deep relaxation and healing.

-Sharing and reflection. We take time to reflect and inquire our inner processes.

-And much more.

For whom?

For everyone who want to live a fulfilling life in connection with their life purpose. Some experience with yoga, meditation or any other form of energy work can be a plus, but not necessary.

The course will be in Dutch or English.

Location: Amstelveen

Date: 16, 23 April & 14, 21 May

Time: 13:00-17:00

Price: €425,-

For registration: Finding your purpose in life

For info & registration: info@theyogaacademy.nl

————————————————————————————————————————

NEDERLANDS

FINDING YOUR PURPOSE IN LIFE

Wil je meer begrijpen over jezelf en het leven? Verdieping van je spiritualiteit en een leven vol vervulling? En daarbij bijdragen aan deze wereld? Dan is dit jouw uitnodiging.

Deze cursus is een innerlijke reis waarin we onderzoeken wie we zijn, de verbinding met onze innerlijke stem verdiepen en ons levensdoel dat we hebben gekozen.

-We bestuderen yoga en mystieke filosofie om inzicht te krijgen in wat voor een energietype je bent.

-Meer helderheid over je spirituele pad en de keuzes die je maakt om in verbinding te leven met je ware zelf.

-Herontdek je talenten.

-Herken je karma en kernovertuigingen. Loslaten wat niet resoneert en focussen op wat belangrijk is.

-Energie-oefeningen, yoga, ademhalingstechnieken, meditatie en trancereizen.

-Diepe ontspanning en heling.

-Delen en reflectie. We nemen de tijd om te reflecteren en onze innerlijke processen te onderzoeken.

-En nog veel meer.

 

Voor wie?

Voor iedereen die een verdiepend en vervullend leven wil in verbinding met je levensmissie. Enige ervaring met yoga, meditatie of enige andere vorm van energiewerk kan een pluspunt zijn, maar is niet noodzakelijk.

 

De cursus is in het Nederlands of Engels.

 

Locatie: Amstelveen

Datum: 16, 23 april & 14, 21 mei

Tijd: 13:00-17:00

Prijs: €425,-

Voor registratie: Finding Your Purpose In Life

Voor info & inschrijven: info@theyogaacademy.nl